Mission Statement

Zo snel mogelijk onafhankelijk van fossiele brandstoffen

Decennialang heeft aardgas de belangrijkste rol vervuld als energiebron voor verwarming, warm water en koken voor de Nederlandse gezinnen. Die rol lijkt nu voorgoed te zijn uitgespeeld. De eindigheid van fossiele brandstoffen en problemen met de gaswinning in het noorden van Nederland spelen hierbij een belangrijke rol. Ook de onrust op de energiemarkt heeft dit proces versneld. Daarom is het van cruciaal belang dat Nederland zo snel mogelijk onafhankelijk wordt in zijn energievoorziening.

Het definitieve einde van de bekende
gas-combiketel

De vanuit de overheid verplichte gestelde eisen inzake energiebesparing en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen betekent het definitieve einde van een gastijdperk en de bekende gas-combiketel. Warmtepompleveranciers en beleidsmakers in veel landen hebben een focus op warmtepompen voor ruimteverwarming en warmwater in de gebouwde omgeving. Daarom zal er een groeiende behoefte ontstaan om het energieverbruik aan te passen aan de productie van energiebronnen en niet meer andersom. Het energieverbruik zal dus meer moeten worden afgestemd op het moment van beschikbaarheid, in plaats van het willekeurig voorkomende moment van de vraag door de consument/gebruiker. Onze technische installatie concepten zullen moeten veranderen zodat managing van vraag en aanbod mogelijk worden. Het is dus van primair belang het groeiende potentieel van warmtepompen aan slimme netwerken te koppelen, z.g. “smart grids” met betrekking tot het beheer en dus voorkomen van piekbelastingen op het elektriciteitsnet. Hiermee bedoelen wij ook de toepassing van warmtepompen in combinatie met stadsverwarming waarbij het stadsverwarmingsnet fungeert als bron voor de warmtepomp.

samrt grids

Warmtepompen zijn de toekomst

Warmtepompen zijn ongeveer 4 keer zo efficiënt als gasketels. Met duurzaam geproduceerde elektriciteit zal onze verwarmingsuitstoot tot bijna nul reduceren. Er zijn een paar technologieën die het grootste deel van de wereld CO2-uitstootvrij kunnen maken. Duurzame elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en kernenergie welke de discussies opnieuw zal doen opwaaien. Al het openbaar en particulier vervoer wordt elektrisch en onze huizen verwarmen door over te stappen van gasketels naar warmtepompen. Als je dit op grote schaal toepast, heb je een groot deel van de CO2-uitstoot in de wereld aangepakt.

Warmtepompen worden vaak beschreven als koelkasten, maar dan omgekeerd. Warmtepompen absorberen warmte uit de lucht van buiten – of warmte uit de grond in een grondwarmtepomp – en gebruiken deze warmte om een vloeibaar koelmiddel op te warmen, waardoor het in een gas verandert. Elektriciteit wordt in de warmtepomp gebruikt om dit gas samen te persen d.m.v. een compressor en op een hogere temperatuur af te geven. De energie in het verwarmde gas kan dan overgebracht worden naar een verwarmingssysteem. Terwijl warmte door het huis circuleert, koelt dit gas af en wordt het uiteindelijk weer vloeibaar. Daarmee is de cyclus rond. Warmtepompen zijn heel efficiënt in het overbrengen van warmte. Voor elke eenheid elektriciteit die je erin stopt, krijg je er 3 tot 4 eenheden warmte uit. Dit komt omdat warmtepompen gratis warmte opnemen uit de lucht, de grond(water) of oppervlaktewater. De huidige warmtepompen zijn 3 tot 5 keer zo efficiënt als gasketels. Gasketels zijn volledig onverenigbaar met een nul-emissietraject. Warmtepompen staan hierin centraal. Het is de gemakkelijkste en meest voor de hand liggende manier om onze verwarming CO2-uitstootvrij te maken.

co2 warmtepomp schema

Bron: International Energy Agency

Sankey diagram

Bron: Sankey Diagram by David Cebon

Warmtepompen zijn efficiënter dan waterstof

Velen hebben de push voor warmtepompen in twijfel getrokken. Het antwoord zou zijn om te kiezen voor ‘groene waterstof’.

Maar waterstof heeft veel meer elektriciteit nodig dan warmtepompen om te werken. In de afbeelding links zien we waarom. Stel dat we 70 gigawatt (GW) verwarming willen produceren. Om dit met warmtepompen te bereiken, moet je 26 GW hernieuwbare elektriciteit produceren. ±10% – dat is 3 GW – zou verloren gaan aan transmissie, waardoor we 23 GW overhouden. Zoals we nu weten, krijg je 3 tot 4 eenheden warmte uit elke eenheid elektriciteit die je erin stopt. Deze warmte komt uit de aangezogen omgevingslucht door de warmtepomp.

Dat betekent dat 23 GW wordt omgezet in 70 GW. Om dit uit waterstof te halen, heb je 150 GW nodig. Dat komt omdat de verliezen in de verschillende stadia van het proces zo groot zijn. Bijna een derde gaat verloren bij het omzetten van de elektriciteit in groene waterstof. Dan gaat er een kwart verloren bij het comprimeren. Nog eens 10% gaat verloren in de gasketel. Als het dus gaat om warmtepompen versus waterstof voor verwarming, is het een no-brainer. Waterstofsystemen zouden bijna zes keer zoveel elektriciteit nodig hebben.

 

 

 

Adres

Renova Heating B.V.

Werktuigenweg 22

8304 AP Emmeloord-NL

Telefoon

+31 (0)527 265457

E-mail

info@renovaheating.nl

Neem contact met ons op: