Gebouwen verduurzamen met HT-warmtepompen

De huidige wereldmarkt voor warmtepompen groeit snel. Vrijwel al deze systemen gebruiken R407C, R410A of R134A, zeer krachtige broeikasgassen met een relatief hoog aardopwarmingsvermogen (GWP). Hoewel de lekkage van koelmiddelen uit deze systemen gering is, kan deze niet worden verwaarloosd. Een alternatieve oplossing is het gebruik van koelmiddelen die geen negatieve invloed hebben op het milieu. Bijvoorbeeld niet-synthetische koelmiddelen zoals ammoniak, koolwaterstoffen en kooldioxide. Ammoniak wordt het meest toegepast in industriële installaties zoals vrieshuizen. Kooldioxide (CO2, R744) of propaan (C3H8, R290) zijn een van de weinige koelmiddelen die niet bijdragen tot de aantasting van de ozonlaag of de opwarming van de aarde. Door hun gunstige thermofysische eigenschappen worden R744 en R290 beschouwd als een interessant alternatief voor de HFK’s in residentiële en commerciële warmtepompen.


De HT-warmtepomp als vervanger van de gasketel

Een HT-warmtepomp functioneert op dezelfde manier als een warmtepomp met conventionele koelmiddelen. Door CO2 of propaan als koelmiddel te gebruiken, kan de warmtepomp veel efficiënter werken in een hoog temperatuurbereik en presteert hij efficiënter bij lage omgevingstemperaturen. Door de maximale uittredetemperatuur van 80°C kunnen deze warmtepompen worden gebruikt voor de productie van warm tapwater. Wanneer de verwarmingsinstallatie in combinatie met de buffervaten goed is ingeregeld, kunnen de warmtepompen worden ingezet om bestaande gasketels voor ruimteverwarming volledig te vervangen. Bestaande CV-installaties hebben vaak een minimum aanvoertemperatuur van 80°C nodig. Deze warmtepompen zijn daarom een uitstekend middel om bestaande gebouwen te verduurzamen. De grotere HT-warmtepompen zijn geschikt voor collectieve verwarming in appartementencomplexen, kleine stadsverwarmingssystemen, sanitaire warmwaterproductie voor zwembaden, sportaccommodaties, hotels en vakantieparken.

 

 


Hoe werken CO2-warmtepompen het meest efficiënt?

CO2 gebruikt als koelmiddel voor warmtepompen heeft een aantal specifieke eigenschappen. Hierbij dient bij het ontwerpen van de installatie rekening gehouden te worden.

CO2-warmtepomp systemen voor ruimteverwarming en warm tapwaterverwarming bereiken dezelfde of een betere seizoensgebonden SCOP dan de meest energie-efficiënte state-of-the-art warmtepompen zolang:

►De CO2-warmtepomp de volledige warm tapwatervraag dekt en de jaarlijkse geleverde warmte voor warm waterproductie minimaal 25-30% bedraagt van de totale jaarlijkse warmte die door de warmtepomp wordt geleverd.

►De CO2-warmtepomp werkt in de gecombineerde verwarmingsmodus wanneer er gelijktijdig behoefte is aan ruimteverwarming en warm tapwater.

►De gezamenlijke retourtemperatuur uit het ruimteverwarmingssysteem is ongeveer 30°C of lager.

►De temperatuur van het gemeentelijk drinkwaternet ongeveer 15°C of lager is.

 


Lagere retourtemperatuur, hogere COP

Hoe lager de retourtemperatuur in het ruimteverwarmingssysteem en hoe lager de opslagtemperatuur van het warm water, hoe hoger de COP van de CO2-warmtepomp. Tijdens bedrijf in de gecombineerde verwarmingsmodus en de tapwaterverwarmingsmodus wordt de COP van de CO2-warmtepomp sterk beïnvloed door de retourtemperatuur aan de uittrede van het buffervat. Hoe lager de intredetemperatuur van de gaskoeler, hoe hoger de COP.  Een hoge SCOP of hoge gemiddelde jaarlijkse COP betekent dat een relatief groot deel van de jaarlijkse warm tapwaterbehoefte wordt gedekt door de werking in de gecombineerde verwarmingsmodus. De SCOP kan dan aanzienlijk hoger uitvallen dan alleen in de ruimteverwarmingsmodus. Ook de combinatie met een vloerverwarmingssysteem kan de SCOP gunstig beïnvloeden.

Adres

Renova Heating B.V.

Werktuigenweg 22

8304 AP Emmeloord-NL

Telefoon

+31 (0)527 265457

E-mail

info@renovaheating.nl

Neem contact met ons op: