CV-ketel vervangen en direct gasloos verwarmen?

radiator1

AANSLUITBAAR OP BESTAANDE RADIATOREN

aarde

MILIEUVRIENDELIJK

(ODP = 0 GWP = 1-3)

warm water

TEMPERATUUR AFGIFTE TOT 85°C

energielabel

VERBETERT HET ENERGIELABEL VAN DE WONING

performance

HOOG RENDEMENT ONDER ALLE BUITENCONDITIES

kraanradiator

GESCHIKT VOOR ZOWEL CV ALS TAPWATER


Bestaande woningen gasloos verwarmen?

Het RENOVA ECO verwarmingssysteem is een hoge temperatuur warmtepomp + buffer systeem en is ontworpen om de CV-ketel direct te kunnen vervangen. Door het toepassen van het  RENOVA verwarmingssysteem verbetert het energielabel direct. Het is daarom de oplossing voor woningeigenaren en corporaties. Gasloos maken en verduurzamen gaat in één moeite.  In combinatie met PV of PVT zonnepanelen wordt het ook mogelijk om het systeem energieneutraal te maken.  

Renova Heating systeem


Hoe werkt het hoge temperatuur verwarmingsysteem?

Het systeem bestaat uit een  hoge temperatuur warmtepomp (lucht/water) van 6.0 – 22.0 kW in combinatie met PCM-buffervaten variërend van 100 – 500 liter. Het koudemiddel kan zijn R744 of R290 met een GWP van 1 resp. 3. Deze HT-warmtepompen houden het buffervat op temperatuur door continue de temperatuur te meten d.m.v. sensoren in het buffervat. De warmtepomp in combinatie met het buffervat houdt dus constant een grote reserve aan warmte (60-80°C) ter beschikking. De gewenste tapwatertemperatuur kan worden ingesteld door middel van een thermostatisch mengventiel.


Hoge temperatuur warmtepomp

De hoge temperatuur warmtepompen maken een hoge CV-aanvoertemperatuur mogelijk van 65-80°C. Een hoge aanvoertemperatuur is nodig wanneer je een warmtepomp wil koppelen aan radiatoren of convectoren.  Door de koppeling aan bestaande radiatoren hoeft de bestaande installatie in de woning niet te worden aangepast. De geavanceerde interne regeling van de warmtepomp waarborgt een zo hoog mogelijke COP. De HT-warmtepompen hebben hierdoor een uitstekend rendement, ook bij lagere buitentemperaturen.

Renova co2 warmtepomp


Buffervaten met PCM

Door de toepassing van roestvrij stalen bollen gevuld met fase-overgangsmaterialen in het buffervat kan de effectieve capaciteit vergroot worden met circa een factor 4. 
Fase-overgangsmaterialen kunnen namelijk meer thermische energie opslaan binnen een bepaald temperatuurtraject dan water. Vraag en aanbod van warmte kunnen met fase-overgangsmaterialen van elkaar losgekoppeld worden. Op deze manier dekt het systeem de piekvraag zonder een “te” grote warmtepomp te hoeven installeren. Hierdoor kan beter gebruik gemaakt worden van de vraag en aanbod van energie.

 
Het tapwater wordt verwarmd door middel van een tapspiraal in het buffervat. De tapcapaciteit van de spiraal komt overeen met een CW5/6 tapwaterklasse. Voor bijverwarming onder extreme condities en in geval van calamiteiten is er de mogelijkheid tot het monteren van een elektrisch verwarmingselement in het buffervat.

buffervat PCM

Adres

Renova Heating B.V.

Werktuigenweg 22

8304 AP Emmeloord-NL

Telefoon

+31 (0)527 265457

E-mail

info@renovaheating.nl

Neem contact met ons op: